Ukázky z výuky první pomoci

    zde

 Pokud máte zájem o naším oblastním spolkem organizovaný a garantovaný kurz, prosíme o objednávku telefonicky nebo e-mailem, kterou Vám zpětně  potvrdíme a zajistíme kvalifikované lektory.

Přehled pořádaných kurzů a školení první pomoci:

Kurz „4 hodiny pro život“

využijte kurzy pořádané kolegy z Prahy 1 - více zde

Nejkratší kurz první pomoci, během kterého se naučíte první pomoc při život ohrožujících stavech. Důraz je kladen na individuální procvičení jednotlivých technik. Celým kurzem Vás provedenou naši zkušení školitelé ČČK. Garantujeme výuku podle Guidelines 2015 a nácvik použití AED.

Určeno pro širokou veřejnost

Rozsah 4 hodiny

Cena: 400,00 Kč

 

Kurz „Základy první pomoci / First Aid Basics“

využijte kurzy pořádané kolegy z Prahy 1 - více zde

Kurz první pomoci, během kterého se naučíte především první pomoc při život ohrožujících stavech a závažných poraněních. Důraz je kladen na praktickou část, která obsahuje i prověření Vašich znalostí a dovedností zážitkovou formou. Celým kurzem Vás provedenou naši zkušení školitelé a maskéři ČČK. Garantujeme výuku podle Guidelines 2015 a nácvik použití AED.

ČČK je na tuto normu jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu pro první pomoc (EFAC), kterou mu udělila Evropská komise pro první pomoc v Bruselu. Forma ukončení školení je písemný test. Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost na dobu 4 let.

Určeno pro širokou veřejnost. Uplatnění absolventů: zdravotník na pracovišti, dobrovolný zdravotník ve službách, jako lektoři MZ I. a II. stupně

Rozsah 12 hodin (4 hod teorie + 8 hod praxe)

Cena: 800,00 Kč

 

Kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“

využijte kurzy pořádané kolegy z Prahy 1 - zde

Obsáhlý kurz první pomoci, během kterého se naučíte nejen první pomoc při život ohrožujících stavech, ale i ošetření dalších úrazových a poúrazových stavů. Důraz je kladen na praktickou část, která obsahuje i prověření Vašich znalostí a dovedností zážitkovou formou.

Celým kurzem Vás provedenou naši zkušení školitelé a maskéři ČČK. Garantujeme výuku podle Guidelines 2015 a výuku, která reflektuje nejnovější International first aid and resuscitation guidelines publikované v roce 2016 Mezinárodní federací společností ČK&ČP, samozřejmostí je nácvik použití AED.

OS ČČK Mladá Boleslav má udělenu na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Forma ukončení školení je písemný test, ústní a praktická zkouška.

Jako absolvent tohoto kurzu jste podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněn vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě. Další uplatnění jako zdravotníci lyžařských a turistických zájezdů, jako zdravotníci na hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí, členové Humanitárních jednotek ČČK. Vydávaný průkaz má platnost 4 let.

Hodinová dotace 40 hodin (21 hod teorie + 19 hod praxe)

Cena: 1.950,00 Kč (doškolení v rozsahu 8 hodin 600,00 Kč)

 

Kurzy, školení a přednášky první pomoci podle Vašich požadavků

Podle Vašich požadavků na obsah, formu a časový rozsah připravíme po všech stránkách vyvážený kurz první pomoci. Nabízíme možnost zážitkové formy.

Cena: 1.000,00 Kč / hod

 

Školení první pomoci pro žáky a studenty středních a základních škol

Obsahový a časový rozsah po dohodě

Cena 300,00 Kč / hodina nebo 500,00 Kč / hodina (v případě maskování poranění)

 

Příprava hlídek mladých zdravotníků  

Rozsah po dohodě

Školení zdarma

 

Povídání o první pomoci pro nejmenší

Povídání o první pomoci s nejmenšími, které je přizpůsobeno jak obsahem, tak délkou jejich věku. S dětmi probereme jak předcházet úrazům a hrou se naučíme základy anatomie, na loutce médi a malého nemocného kamaráda ukážeme jak postupovat při úrazech a bolestech (např. rána na tlapce, bolavé bříško, odřené koleno)

Cena: po dohodě (max. 30,00 Kč / osoba)

První pomoc podle Guidelines 2015

15.10.2015 byla vydána nová doporučení Evropské resuscitační rady pro postup resuscitace. Tisková zpráva Evropské resuscitační rady zde

Nová evropská pravidla pro první pomoc přiblížil předseda České resuscitační rady Anatolij Truhlář - více v článku zde

V otázkách resuscitace nedošlo k významnějším změnám (více se zdůrazňuje role interakce mezi volajícím a dispečerem ZZS a význam automatizované externí defibrilace).  

Doporučený postup resuscitace. Doporučený postup resuscitace

Pro nejširší laickou veřejnost je stále v postupu resuscitace kladen důraz na včasně započatou (max. 10 s, hlavně u dětí) a kvalitně prováděnou kompresi hrudníku, která je pro záchranu postiženého se zástavou srdeční činnosti rozhodující. Cílem je stlačovat hrudník do hloubky nejméně 5 cm frekvencí 100 stlačení za minutu tak, aby se hrudník při uvolnění zcela zdvihl. Komprese hrudníku je třeba co nejméně přerušovat. Pokud neškolený zachránce nechce, nemůže nebo neumí provádět dýchání z úst do úst, dýchání neprovádí. Zásadní pro postiženého je nepřetržitá nepřímá masáž srdce – stlačování hrudníku, která výrazně zvyšuje naději na přežití. Velký důraz je kladen na rozpoznání terminálního lapavého dýchání (gaspingu), což je obvykle velmi pomalé, někdy nepravidelné dýchání (“občas se nadechne”) připomínající špulením rtů “dýchání kapra” po vytažení z vody. Přítomnost lapavého dýchání je nově považována za příznak náhlé zástavy oběhu, která vyžaduje okamžité zahájení resuscitace. (zdroj Česká resuscitační rada).

 

Stále více je pro záchranu postiženého se srdeční zástavou vyzdvihován význam použití automatického externího defibrilátoru (AED), kterým jsou postupně vybavovány veřejná místa, sportoviště, místa s výrazně stresovým prostředím (soudy, herny atd.). Označení AED – viz obrázek. Použití AED mnohonásobně zvyšuje šanci postiženého na přežití.

Nejnovější postupy pro laickou veřejnost jsou samozřejmě již zařazeny do výuky kurzů první pomoci Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav. V případě zájmu připravíme i kurzy první pomoci zohledňující Vaše požadavky, týkající se rozsahu a náplně.