KREV JE ŽIVOT!

Každý za svůj život dostane v průměru 6x krevní transfúzi a 14x lék z krve připravený.

Proč potřebujeme dárce krve?

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit. Je třeba např. při těžkých úrazech, řadě operací, léčbě otrav, ale i celoživotně jsou na ni odkázání např. lidé léčení umělou ledvinou, lidé se zhoubnými nemocemi krve. Léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro nemocné s poruchami srážlivosti (např. pro hemofiliky), léčbu poruch obranyschopnosti, léčbu popálenin a v řadě dalších situací.

S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.

STAŇTE SE PROTO I VY DOBROVOLNÝM DÁRCEM KRVE!

Kdo se může stát dárcem krve?

Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk, který se rozhodne dobrovolně a svobodně, je mu mezi 18 a 65 lety, váží více jak 50 kg. Tento člověk - dárce - nemá mít žádné dlouhodobé onemocnění, které vyžaduje užívání léků (dle posouzení vyšetřujícícho lékaře), nemá mít žávažné onemocnění oběhové soustavy a krvetvorby, nervového systému či psychické onemocnění, nepobýval v nápravném zařízení a v posledním půl roce neabsolvoval operaci, endoskopické vyšetření, tetování, piercing.

Za rizikové osoby z hlediska darování krve se považují:

 • uživatelé drog (především nitrožilně)
 • lidé, kteří se léčili pro toxikomanii nebo alkoholismus
 • lidé, kteří se léčí nebo jsou sledováni v souvislosti s pohlavní chorobou
 • lidé, kteří provozují sex za peníze nebo drogy
 • lidé, kteří byli v úzkém kontaktu s osobami, které měli žloutenku nebo AIDS
 • lidé, kteří jsou léčeni růstovým hormonem nebo jiným přípravkem z lidské hypofýzy
 • lidé po transplantaci orgánů nebo tkání
 • lidé, kteří v nedávné době prodělali některou chorobu přenášenou krví

Nezapomínejte, že krev darujete proto, abyste pomohli nemocnému a oslabenému člověku.

Kde mohu darovat krev?

nejbližší odběrné místo:

 • Hematologicko - transfuzní oddělení Klaudiánovy nemocnice
 • objednávání: telefon: 326 743 404
 • www-stránky

Započítávání odběrů pro potřeby oceňování bezplatných dárců

Výkonné rada ČČK zrušila pravidla zápočtu odběrů krve a jejích složek pro účely oceňování bezplatných dárců krve platná od 1. 7. 2010.

Při započítávání počtu odběrů se postupuje podle zásad:

 • nadále se uplatňuje zásada jeden vpich = jeden odběr
 • pouze v případě odběru červených krvinek aferézou se započte skutečný počet odebraných transfuzních jednotek (TU)

Pro účely oceňování bezplatných dárců krve a jejích složek se každý bezplatný odběr krve nebo jejích složek hodnotí jako jeden odběr. Je-li při jednom odběru odebráno více než jedna transfuzní jednotka erytrocytů a/nebo trombocytů, hodnotí se takový odběr jako dva odběry.

Nejvýše však lze dárci započítat 2 odběry v jeden den.