Novinky

Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

V úterý 16. prosince 2014 se v kostele sv. Bonaventury, Na Karmeli, Mladá Boleslav uskutečnilo slavnostní předávání ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve: 1. část od 15:00 hod – Zlaté kříže ČČK za 120 a 80 odběrů (4 dárci) a zlaté medaile za 40 odběrů (60 pozvaných dárců) 2....

Českorájské rallye 24.10.-26.10.2014

Letos už potřetí organizoval náš Oblastní spolek víkendové cvičení zdravotníků a složek IZS. Letošní ročník se konal v okolí obcí Mukařov, Strážiště, Chocnějovice. Po pátečním nočním zásahu zaměřeném na zvládnutí krizového stavu a třídění pacientů (hromadná havárie autobusu a...

Vodní záchranná služba

Od 1. října 2014 náš Oblastní spolek podporuje klub Vodní záchranné služby. Vodní záchranáři se scházejí 1x týdně v plaveckém bazénu, kde trénují techniku záchrany na vodní ploše a první pomoc. V sobotu 18. října 2014 se někteří zúčastnili závodů vodní záchranné služby v Neratovicích "Podzimní...

150. LET PRVNÍ ŽENEVSKÉ ÚMLUVY – 150 let humanity ve válce

Srpen 2014 je měsícem, v němž uplyne jeden a půl století od přijetí první z Ženevských úmluv chránících oběti válek. Z iniciativy Mezinárodního Červeného kříže byla dne 22.8.1864 byla podepsána Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v polních armádách - byl tak položen základní kámen soudobého...

Den s první pomoci na táboře DDM v Bezdědicích

I o prázdninách rozšiřujeme znalosti první pomoci. ve středu 13.8.2014 na táboře DDM Mladá Boleslav v Bezdědicích si vyzkoušeli táborníci své dovednosti na pěti stanovištích s praktickými ukázkami zranění. Fotogalerie

Projekt "Kyslík pro klienty Domu péče ČČK"

Díky finanční podpoře jednotlivých dárců byl náš projekt "Kyslík pro klienty Domu péče ČČK" s cílem nahradit současný klasický kyslíkový systém, využívajících tlakových nádob, generátorem kyslíku, který zaručuje bezpečný a tichý chod a snadnou obsluhu pro pacienty, kteří bez kyslíku již nemohou...

Projekt portálu Modrý život - "Kyslík pro klienty Domu péče ČČK"

Náš projekt "Kyslík pro klienty Domu péče ČČK" s cílem nahradit současný klasický kyslíkový systém, využívajících tlakových nádob, generátorem kyslíku, který zaručuje bezpečný a tichý chod a snadnou obsluhu pro pacienty, kteří bez kyslíku již nemohou žít, byl vybrán do soutěže na portálu Modrý...

Ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve

Slavnostní předávání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve se uskutečnilo v koncertní a výstavní síni Galerie Českých bratří, Českobratrské nám., Mladá Boleslav v úterý 17.6.2014. Akce se konala v blízkosti termínu Světového dne dárců krve – 14.6.2014, který letos již po desáté připomněl...

Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků

O víkendových dnech 13.6.-15.6.2014 se zúčastnili republikového kola Soutěže mladých zdravotníků jako vítězové krajského kola družstvo Základní školy T.G.Masaryka, Mladá Boleslav a družstvo MS ČČK Mladá Boleslav VI. Zdravotníci sice neobsadili medailové pozice, ale i tak předvedli výborné znalosti...

Světový den dárců krve a slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Již 10 let je 14. červen označen jako Světový den dárců krve, v roce 2014 pod heslem "Bezpečnou krev pro záchranu matek", což reaguje na smutné případy, kdy na světě po porodu každodenně umírá 800 matek pro nedostatek krevní transfúze… Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav 3 dny po tomto významném dni...
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>