Družstva mladých zdravotníků

Nedílnou součástí naší činnosti je šíření zdravovědy mezi děti a mládež. Jednou z možností jsou i družstva mladých zdravotníků. Jedná se o kroužek dětí ve dvou věkových kategoriích, působící na základních školách, víceletých gymnázií či v rámci nějakého sdružení pracujícího s dětmi.

Vlastní výuku dětí zajišťují proškolení pracovníci jednotlivých škol či organizací. Náplní činnosti mladých zdravotníků je naučit se poskytovat první pomoc ve skupině a současně i jako jednotlivec. Výuka první pomoci probíhá podle podkladů, které jsou k dispozici na našem Oblastním spolku. V případě zájmu můžeme pomoci s přípravou na vlastní soutěž formou praktických cvičení.

Pro lepší motivaci pořádáme pro členy hlídek každoroční soutěž, ze které vítěz postupuje do krajského, příp. republikového kola. Cílem soutěží první pomoci je prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost a dovednost při poskytování první pomoci. Soutěže se mohou zúčastnit pětičlenné hlídky (velitel a 4 členové), vyslané základními školami, víceletými gymnázii, místními organizacemi ČČK, skupinami Mládeže ČČK a jinými dětskými organizacemi. Hlídky jsou složeny ze žáků základních škol a víceletých gymnázií ve dvou věkových kategoriích:

  • 1. kategorie - žáci 1. - 5. ročníku ZŠ
  • 2. kategorie - žáci 6. - 9. ročníku ZŠ nebo věkově odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií