Veřejná sbírka ČČK

Chcete finančně podpořit činnost Českého červeného kříže, stačí jen kliknout.

nebo

  • zašlete příspěvek na účet veřejné sbírky ČČK č. 333999/2700 (QR kód):
  • zašlete příspěvek prostřednictvím Sejf. Více zde.
  • odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS CCK na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Český červený kříž obdrží 28,50 Kč. Více zde.
  • můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK CCK na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám po dobu jednoho roku bude automaticky odečtena částka 30 Kč.  Více zde.