INFORMACE PRO BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCE KRVE (co Vás nejvíc zajímá):

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK) vyznamenáními podle počtu evidovaných odběrů:

přehled vyznamenání

 

Harmonogram oceňování:

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Všem bezplatným dárcům krve, kteří dovršili deseti započítávaných odběrů, je bronzová plaketa včetně kartičky dárce zaslána doporučeně poštou na adresu uvedenou v podkladech HTO.

Medaile jsou zasílány nejpozději v červnu (10. odběr v měsíci 10-11 předešlého kalendářního roku a v měsících 01-04) nebo v prosinci daného kalendářního roku (10. odběr v 05-10 příslušného kalendářního roku).

 

Zlatá a stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav organizuje slavnostní shromáždění 2x ročně, na konci 1. a 2. pololetí kalendářního roku. Přitom na konci 1. pololetí - nejčastěji v červnu jsou oceněni dárci, kteří dovršili příslušný jubilejní odběr v měsíci listopadu a prosinci předešlého kalendářního roku a v měsících 01 - 04 roku příslušného. V dalším ocenění jsou zařazeni dárci s odběry v měsících 05-10 příslušného kalendářního roku.

V příslušném kalendářním roce jsou tedy vyznamenáni dárci, kterým vznikl nárok na zlatou (40 odběrů) a stříbrnou (20 odběrů) medaili Prof. MUDr. Jana Janského nejpozději do 31.10. příslušného roku. Dárci, kteří dosáhli 20 a 40 odběrů v listopadu a prosinci, jsou oceňováni až v následujícím kalendářním roce (zpravidla měsíc červen) z důvodu pravidel vyúčtování státních dotací.

 

Zlaté kříže ČČK

Slavnostní shromáždění se konají v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů.

Zlaté kříže ČČK 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů jsou udělovány naším Oblastním spolkem až v následujícím kalendářním roce po roce, kdy byl jubilejní odběr uskutečněn. Zlaté kříže ČČK 2. a 1. třídy za 120, resp. 160 odběrů předává ČČK prostřednictvím pověřeného Oblastního spolku pro Středočeský kraj (Mělník), resp. celorepublikově se stejnými pravidly.

 

Plaketa Dar krve - dar života (250 odběrů)

Slavnostní shromáždění se koná zpravidla jednou za dva roky, zváni jsou dárci, kteří příslušný počet dovršili do konce roku předcházejícího.

 

K předání uvedených ocenění jsou dárci zváni písemnou pozvánkou.

 

Kartička dárce

Kartičku dárce obdrží dárce krve společně s medailí za jubilejní počet bezplatných odběrů (10, 20 nebo 40). V případě ztráty Vám může být vystaven duplikát.